Hong Kong’daki şirketlerin kayıt verilerinde 150$’dan değişiklik yapıldı.

Hong Kong şirketlerinin hisselerinin devrine ilişkin işlemlerin desteklenmesi.

Ücretsiz danışmanlık

Hong Kong’daki şirketlerin kayıt verilerini değiştirmek için 150’den fazla sipariş tamamlandı.

Hissedar değişikliğine ilişkin 10’dan fazla başarıyla uygulanan dava.

Hong Kong’daki şirketlerin kayıt verilerindeki her türlü değişikliği biz gerçekleştiriyoruz

Hong Kong’da şirket adı değişikliği
Hong Kong’da şirket adı değişikliği
1. Adım / 7
Yeni bir şirket adı seçin
İsimler İngilizce, Çince veya iki dilde olabilir. Dillerin tek bir ad altında karıştırılmasına izin verilmez. İngilizce adı “Limited” kelimesiyle bitmeli ve Çince şirket adları “有限公司” karakterleriyle bitmelidir.

Çinli şirketlerin adları, Kangxi Sözlüğünde (康熙字典) veya Cihai Sözlüğünde (辭海) ve ayrıca ISO 10646 uluslararası kodlama standardında bulunabilecek geleneksel Çince karakterleri (繁體字) içermelidir. Basitleştirilmiş Çince karakterler, kabul edilmiş.
2. Adım / 7
İsmin Hong Kong Şirketler Sicilinde bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor
Şirket adlarının tescili konusunda bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda şirket adı kaydedilmeyecektir:
– bu ad, Hong Kong Şirketler Sicil Memuru tarafından tutulan Şirket İsimleri Listesinde görünüyor
– Şirketler Siciline göre isim kamu yararına aykırıdır.
– Ayrıca bazı şirket adlarının tescili için Sicil Memurunun onayı gerekmektedir. Bunlar, Şirketler Talimatında (Şirket Adlarındaki Kelimeler ve ifadeler) (Bölüm 622A) belirtilen herhangi bir kelime veya ifadeyi içeren adları ve şirketin herhangi bir şekilde Çin Hükümeti veya Hong Kong ile bağlantılı olduğu izlenimini verebilecek isimleri içerir. Kong Özel İdari Bölgesi.
– Ayrıca, Sicil Memuru tarafından verilen ismin değiştirilmesine karar verilen isimle aynı olan bir isim, Sicil Memuru’nun izni dışında tescil edilmeyecektir.
Daha fazla görüntüle
Şirketin Hong Kong’daki yasal adresinin değiştirilmesi
Şirketin Hong Kong’daki yasal adresinin değiştirilmesi
1. Adım / 5
Yeni bir yasal adres seçmek (genellikle Hong Kong’daki şirket sekreteriyle birlikte seçilir)
Hong Kong’da kayıtlı her şirketin, devlet kurumlarından gelen tüm bildirimlerin gönderileceği Hong Kong’da yasal bir adresi olmalıdır. Hong Kong Şirketler Yönetmeliği’nin 658. maddesine göre, tüm şirketlerin Hong Kong’da kayıtlı bir ofisinin olması gerekir. Yasal adresin işinizin yürütüldüğü yer olması zorunlu değildir.
2. Adım / 5
Şirketin yasal adresinin değiştirilmesine ilişkin özel karar alınması
Özel karar, önerilen isim değişikliğini kabul eden hissedarların en az %75’i tarafından imzalanan bir belgedir.
Daha fazla görüntüle
Şirketin Hong Kong’daki faaliyetlerine başlamasının veya faaliyet değişikliğinin bildirilmesi
Şirketin Hong Kong’daki faaliyetlerine başlamasının veya faaliyet değişikliğinin bildirilmesi
1. Adım / 3
Şirketinizin Hong Kong’daki faaliyetlerinin başlangıç, değişiklik ve kapsamının genişletilme tarihini düzeltin
Hong Kong’da yeni kurulan tüm şirketler, söz konusu faaliyetlerin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde faaliyetlerin kapsamı hakkında Yurtiçi Gelir Departmanına yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

Kural olarak, şirketin ticari faaliyeti kapsamında (gelen veya giden) ilk ödeme tarihi, faaliyetin başlangıç tarihi olarak alınır. Ayrıca bir sözleşme tarihi veya başka bir ilgili tarih de olabilir.

Ayrıca tüm Hong Kong şirketlerinin yukarıdaki iş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikten sonraki bir ay içinde bildirimde bulunması gerekmektedir.

Faaliyetin başlangıcını IRD’ye bildirme zorunluluğuna uyulmaması durumunda, 5.000 HKD tutarında para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.
2. Adım / 3
Faaliyete başlama bildiriminin hazırlanması ve sunulması (Form IRBR200 veya IRC 3110A)
Gönderilen bilgiler, kurumsal belgelerde kayıtlı olan şirketin adını, vergi numarasını, işe başlama tarihini ve şirketin faaliyetlerinin açıklamasını içermelidir (toplamda İngilizce için boşluklu 60 karakter, Çince için 30 karakter) Bu bölümü doldurmak için verilen kelimelerde tire işaretine izin verilmez.Şirketin faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar kısa ve öz bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

Önemli: Gerekli verilerin istenilen hacimde ve biçimde sağlanmaması halinde başvurunuz/bildiriminiz kabul edilmiş sayılmayacaktır.
Daha fazla görüntüle
Hong Kong’da şirket müdürü değişikliği
Hong Kong’da şirket müdürü değişikliği
1. Adım / 7
Kısıtlamalar için şirketin Ana Sözleşmesini kontrol edin
Şirketin ilk yöneticileri şirketin tescili sırasında atanır. Daha sonraki atamalar şirketin ana sözleşmesine tabidir. Yöneticiyi değiştirmek için, şirket ana sözleşmesinin yöneticilerin atanmasına ilişkin hükümlerini (örneğin, maksimum yönetici sayısı ve diğer gereklilikler) kontrol etmelisiniz.
2. Adım / 7
Yeni bir yönetmen hakkında veri alma
Yeni müdür, kimlik kartının bir kopyasını (Hong Kong’da ikamet edenler için) veya pasaportun noter tasdikli bir kopyasını (Hong Kong’da ikamet etmeyenler için) ve ayrıca ikamet adresinin belgesini, tarihten itibaren 60 günden eski olmayan bir şekilde sunmalıdır. belgenin veriliş tarihi ve kişisel banka hesabının kanıtı.
Daha fazla görüntüle
Şirketin Hong Kong’daki mevcut yöneticisinin kayıt belgelerindeki verilerin değiştirilmesi
Şirketin Hong Kong’daki mevcut yöneticisinin kayıt belgelerindeki verilerin değiştirilmesi
1. Adım / 3
Değişiklikleri tespit etmek için
İkamet adresi, pasaport numarası, ad ve soyadında meydana gelen değişiklikler. Hong Kong Şirketler Siciline bilgi verilmesi gerekmektedir.
2. Adım / 3
Uygun bir bildirim hazırlayın ve gönderin (ND2B formu)
Bu formun, Hong Kong Sicilinde müdür (veya sekreter) ile ilgili bilgiler değiştirildikten sonra 15 gün içinde Şirket Siciline teslim edilmesi gerekmektedir.
Daha fazla görüntüle
Hong Kong’daki şirketin hissedarlarının değişmesi
Hong Kong’daki şirketin hissedarlarının değişmesi
1. Adım / 8
Hisse devrine ilişkin kısıtlamalar için şirket Esas Sözleşmesini inceleyin
Hisse devrinin Esas Sözleşme’ye uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak gerekir. Kural olarak hissedar değişikliğinin şirketin diğer hissedarları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Diğer tüm hissedarların onayı alındıktan sonra hisse devrine ilişkin evrakların hazırlanmasına başlayabilirsiniz.
2. Adım / 8
Yönetim raporlarının hazırlanması
Son denetlenen mali tablolar 6 aydan daha uzun bir süre önce hazırlanmışsa, son denetlenen mali tablolar tarihinden itibaren cari döneme ait yönetim raporlarının hazırlanması gerekmektedir.
Daha fazla görüntüle
Hong Kong’da şirket hisselerinin ihracı
Hong Kong’da şirket hisselerinin ihracı
1. Adım / 5
Hisse devri ve katılımcıların kaydına ilişkin kısıtlamalar için şirketin Ana Sözleşmesini kontrol edin
Yeni hisse ihracının yasaklanmadığından emin olmak gerekir. Hisse ihracının kural olarak şirketin diğer hissedarları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Katılımcıların kayıtlarının kontrol edilmesi ve pay sahibi sayısının sağlanması
özel şirket limitini aşamaz.

Şirket şunları yapabilir:
– Şirketin katılımcıları tarafından fon veya başka mülklerin artırılması sağlanıyorsa, yeni hisse yerleştirmeden ve ihraç etmeden kayıtlı sermayenin artırılması.
– Yeni hisselerin tahsisi ve ihracı olsun ya da olmasın kârın aktifleştirilmesi ve ayrıca
– Kayıtlı sermayede artış olsun veya olmasın bedelsiz hisse senedi çıkarmak ve ihraç etmek.
2. Adım / 5
Genel Kurul Toplantısının Yapılması
Hisse ihracı, hisselerin şirketle ilgisi olmayan kişiler arasında dağıtılması ve bu kişilerin şirkete ortak olarak tescil edilmesidir.

Şirketin hissedarları genel kurulda onaylarını aldıktan sonra şirket yeni pay ihracına ilişkin dokümanların hazırlanmasına başlayabilir.

Hissedarlar, hisse ihracını yeni yatırımcılara mı yoksa mevcut yatırımcılara mı onaylayacaklarına karar vermelidir. Bu onay koşulsuz olabileceği gibi ilgili sözleşmede belirtilen şartlara da bağlı olabilir.
Daha fazla görüntüle